logo heijblom

‘ Het pad leidt naar de kern, de essentie.  
Ook al kom je vele kronkels tegen, je kunt niet verdwalen.  
Wel stilstaan, teruglopen en vooruitgaan. ’

Disclaimer

De inhoud

De door Heijblom Consultancy verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Heijblom Consultancy kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Heijblom Consultancy en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Heijblom Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Heijblom Consultancy worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Heijblom Consultancy.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Heijblom Consultancy omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

E-Mail berichtgevingen

Deze berichtgeving en/of e-mail en eventueel meegezonden bestand(en) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan, en gebruik door anderen, is niet toegestaan. Indien een fout is gemaakt bij het adresseren c.q. de transmissie van het bericht, verzoekt Heijblom Consultancy u de verzender hiervan op de hoogte te stellen middels een antwoord op deze e-mail. Heijblom Consultancy sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend inzake contractuele verplichtingen. Een verplichting wordt slechts per post verzonden en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

This message or e-mail and attached file(s) are intended exclusively for the addressee(s) and may not be passed on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). If an addressing or a transmission error has misdirected this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail. Heijblom consultancy rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. Liability only applies on documents sent by post and signed by a mandated person.