logo heijblom

‘ Het pad leidt naar de kern, de essentie.  
Ook al kom je vele kronkels tegen, je kunt niet verdwalen.  
Wel stilstaan, teruglopen en vooruitgaan. ’

Informatie en werkwijze bij loopbaanbegeleiding

Ieder zal beamen dat je het prettigst werkt wanneer het werk passend is. Passend bij je capaciteiten, je ambities, je persoonlijkheid. Algemeen wordt aangenomen dat je ook de beste prestaties levert wanneer dat het geval is. Waarmee gezegd is dat ook een werkgever gebaat is bij een goede match van medewerker en functie, van competenties en taken.

In de loop van de tijd zullen functies en personen veranderen. Soms gaat dat gelijk op en in dezelfde richting, maar soms ook niet. Dat kan heel expliciet aan de orde zijn, maar ook onopgemerkt blijven.
Een loopbaanbegeleidingstraject kan uitkomst bieden wanneer de vraag aan de orde is in hoeverre de wensen en mogelijkheden van een medewerker nog voldoende overeenkomen met de ontwikkelingen van een functie en/of de eisen die er aan gesteld (gaan) worden.
Ook al zijn er dus steeds twee kanten – die van het individu en die van de organisatie – over het algemeen ontstaat bij “ruis”, een mis-match, de behoefte om de medewerker tegen het licht te houden; welke keuzes kan of moet deze maken? Dat wordt pas helder wanneer de medewerker voor zichzelf de antwoorden heeft op de vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?

Heijblom Consultancy biedt de mogelijkheid om die antwoorden te vinden. In een heldere structuur en door middel van individuele opdrachten, persoonlijkheids- en potentieelonderzoek.
Van de medewerker wordt een actieve houding en inbreng verwacht. De begeleiding is gericht op zelfsturing: zelf de persoonlijke mogelijkheden (ver-)kennen, doelen stellen en weten hoe daar te komen. In de begeleidingsgesprekken, die normaliter om de week plaatsvinden, helpt de adviseur de verbinding te leggen tussen verleden, heden en toekomst. Wat zijn de persoonlijke motivatie en drijfveren? Wat zijn de wensen en zijn die realistisch, haalbaar?
Dit alles gebeurt na een uitgebreide intake, waarbij de adviseur inventariseert wat de vraagstelling is en wat nodig zal zijn om daaraan tegemoet te komen. Daarop volgt een concrete offerte met benoeming van doel, aanpak en doorlooptijd. Na acceptatie start het traject.

Het traject is erop gericht dat de medewerker een concreet persoons- en functieprofiel heeft en een stappenplan, waarmee hij zelfstandig vervolgstappen kan zetten in zijn loopbaan.