logo heijblom

‘ Het pad leidt naar de kern, de essentie.  
Ook al kom je vele kronkels tegen, je kunt niet verdwalen.  
Wel stilstaan, teruglopen en vooruitgaan. ’

Loopbaanbegeleiding voor werkgevers

Een organisatie is altijd in beweging; het is nooit af. U zult de organisatie telkens willen en moeten aanpassen aan marktontwikkelingen. Dat heeft weer gevolgen voor de eisen die aan uw medewerkers worden gesteld. Om te bepalen wat er dan precies moet veranderen aan de eisen en hoe ervoor te zorgen dat de medewerkes daaraan kunnen voldoen, is nogal een opgave. Met Heijblom Consultancy, krijgt u een analyse van de stand van zaken en zicht op mogelijke wijzen van aanpak. Mensen komen in beweging, verandering wordt ingezet.

Het resultaat kan – afhankelijk van uw vraag – het volgende zijn:

 • er ontstaat duidelijkheid over de mate waarin medewerker en functie bij elkaar passen;
 • er komt zicht op ontwikkelbaarheid van uw medewerkers;
 • u krijgt advies over mogelijkheden tot verbetering van inrichting van het werk en/of de inzetbaarheid van uw medewerker(s). En over hoe u dat kunt aanpakken.
 • u kunt een beargumenteerd personeelsontwikkelingsplan presenteren;

Heijblom Consultancy kan u ook begeleiden in de communicatie met de medewerkers en/of de personeelsvertegenwoordiging.

Ook in gevallen van arbeidsongeschiktheid of ontslag kunt u Heijblom Consultancy inzetten.

 • U staat er niet alleen voor bij de toepassing van de poortwachterswetgeving.
 • In het kader van goed werkgeverschap kunt u uw medewerker deskundige begeleiding bieden bij het vinden van een andere baan.

Voor uw medewerkers kan het resultaat zijn:

 • helder zicht op wat hun persoonlijke bijdrage aan de organisatie kan zijn;
 • de kwaliteiten van elkaar zien en waarderen;
 • zicht op verdere ontwikkelingsmogelijkheden en op welke functies bij hen passen;
 • steun ervaren in het zoeken naar passende alternatieven binnen dan wel buiten de organisatie (bij arbeidsongeschiktheid of ontslag).

Heijblom Consultancy kan zowel individuele begeleiding als begeleiding van groepen bieden. Hoe de begeleiding er concreet kan uitzien is afhankelijk van de vraag die speelt. De begeleiding is maatwerk.

Een individueel begeleidingstraject ziet er globaal als volgt uit:

 • Vrijblijvende intake die leidt tot verheldering van de vraagstelling en tot een specifieke offerte;
 • Startgesprek
 • Begeleidingsgesprekken en ‘huiswerk’
 • Eindgesprek

Ook een training ‘Solliciteren’ of ‘Netwerken’ kan tot een traject behoren.